õigusabi ja inkasso

Kohtu kaudu võlgade sissenõudmine

By juuli 9, 2020 august 5th, 2020 No Comments

Millal tasuks pöörduda kohtusse?

Kohtu kaudu võlgade sissenõudmine tähendab kohtu poole pöördumist. Reeglina, tasub kohtumenetlust algatada sellisel juhul, kui kohtuväline võlanõude sissenõudmine ei ole tulemust andnud: võlgnikuga ei õnnestunud saavutada kokkulepet või võlgnik rikub kokkulepet.

Kohtumenetluse kaks viisi

Sõltuvalt olukorra keerukusest ja võlanõude summa suurusest, on võimalik valida kahe erineva kohtumenetluse viisi vahel:

  • Hagimenetlus on reeglina kulukam, keerulisem ja aeganõudvam kui maksekäsu kiirmenetlus. Kuid hagimenetluses on võimalik esitada võlgniku vastu kõik võimalikud nõudeõigused, sõltumata nende suurusest ja alustest.
  • Maksekäsu kiirmenetlus on lihtsustatud kirjalik menetlus, mis võimaldab kiiresti ning madalate kuludega saada võlga välja mõistetavat lahendit. Maksekäsu kiirmenetluses ei toimu kohtuistungit ning kohus teeb lahendi üksnes maksekäsu kiirmenetluse avalduse põhjal. Maksekäsu kiirmenetluses ei saa menetleda nõudeid, mille suurus koos kõrvalnõuetega ületab 6400 eurot, samuti lepinguvälise kahju tekitamisega seotud nõudeid.

Maksekäsu või hagi kiirmenetluse avalduse rahuldamisel ja vastava kohtulahendi jõustumisel pööratakse jõustunud kohtulahend seejärel täitmisele.