RED Inkasso, Sulle ollakse võlgu? Lõpuks ometi büroo kes toob reaalseid tulemusi enne kui küsib oma tasu.

 • Inkasso ja nõuete ost – Võlgade sissenõudmine ja võlanõuete ost.
 • Kohtuväline ja kohtulik võlgade sissenõudmine.
 • Võlaõiguse – Esindame kliente läbirääkimistel; Koostame võlatunnistusi ja maksekokkuleppeid; Seisame kliendi õiguste eest võlgade sissenõudmisel.
 • Äriõiguse – Äriõiguse nõustamise puhul on vaja peale juriidiliste teadmiste ka ärialaseid teadmisi ja arusaamist ettevõtte majandustsüklitest.
 • Maksuõigus – Analüüsime võimalikke maksuriske ja esindame maksuvaidlustes.
 • Lepinguõigus – Nõustame kliente lepinguõiguse ja võlaõiguse valdkonnas. Nõustame järgmistes võlaõiguse ja lepinguõigusega seotud küsimustes: lepingute sõlmimisel ja lepingueelsete läbirääkimiste pidamisel; abistame lepingute täitmise ja rikkumisega seotud küsimustes; esindame lepinguväliste võlasuhetega seotud küsimustes (kahju õigusvastane tekitamine, alusetu rikastumine, käsundita asjaajamine jm).

Igal võlgnevusel või vaidlusel on lahendus, milleni jõudmisel tuleb tihtipeale kasutada praktikas omandatud kogemusi ja “sügavamalt kaevatud” informatsiooni. Meie RED Õigusabi büroos oskame seda teha!

Inkasso RED on nõudnud sisse 83% kõigist töösse võetud nõuete summadest. Kui Teil on kõrini sellest et keegi teine kasutab Teie raha?  Otsite bürood kes tegeleks Teie juhtumiga personaalselt ning võtab personaalse vastutuse? Red Inkasso, meie saame kätte Teie võlad!

Tegeleme võlanõuete ja inkasso juhtumitega vahemikus: 500€ – 200 000€. Meie klientideks on: äriühingud, eraisikud, korteriühistud. Peamised nõudeliigid: laenulepingud, müügilepingud, tasumata arved, vaidlused, elatisnõuded

Inkasso menetluse või õigusabi küsimuse päring

– Hoiame Teie andmed 100% konfidentsiaalsed
– Tasuta konsultatsioon
– Vastame Teile 24h jooksul


Lepingu- ja võlaõiguse inkasso

Meie inkasso teenuse lepinguõigus reguleerib õigussuhteid, mis põhinevad poolte õiguslikult siduval kokkuleppel ehk lepingul. Lepinguõigus jaguneb kaheks: üldosaks ja eriosaks. Lepinguõiguse üldosas reguleeritakse lepingu sõlmimise ja täitmise üldpõhimõtted. Lepinguõiguse eriosas on sätestatud erinevad lepingute liigid ja lepinguvälised võlasuhted. Võlaõigus reguleerib võlasuhteid ning jaguneb lepinguõiguseks ja lepinguväliste võlasuhete õiguseks.

 • lepingute sõlmimisel ja lepingueelsete läbirääkimiste pidamisel;
 • abistame lepingute täitmise ja rikkumisega seotud küsimustes;
 • esindame lepinguväliste võlasuhetega seotud küsimustes (kahju õigusvastane tekitamine, alusetu rikastumine, käsundita asjaajamine jm).

RED Õigusabi ja inkasso OÜ aitab Teid kõiges selles!

Inkasso ja nõuete ost

Nii kohtuväline kui ka kohtulik võlgade sissenõudmine ehk inkasso. Kui Teie äri või eraelu segavad laekumata arved või maksmata laenud, andke sellest teada ja usume, et saame aidata. Pakume inkasso -ja õigusabi teenust vaid juhtumitele, kus näeme reaalset potentsiaali asja lahendamisel.

Seega oleme valmis omal riskil tasuma ise kõik kulutused (meie töö, juriidilised teenused, riigilõivud ja advokaatide esinduskulud).

Võlamenetlus

Võlamenetlus jaguneb kohtuväliseks- ja kohtulikuks menetluseks. Tegeleme võlgade ostuga (nõuete ost). Ostame suntäidetavatest dokumentidest tulenevaid nõudeid (nt kohtuotsus, üürikomisjoni otsus jne) kui ka muudest dokumentaalselt tõendatavatest dokumentidest tulenevaid võlanõudeid (laenuleping, võlakiri jms).

Võlgade sissenõudmiseks pakume peamiselt kahte erinevat võimalust:

 • võla sissenõudmist teenusena (tulemustasu võimalus);
 • võlgnevuse loovutamist ehk võla ostmist

RED Õigusbüroo usub enda töö tulemusse nii palju et oleme valmis tasuma Teie eest esindus- ja kohtukulud

Oleme üks ainukesi õigusbüroosi, kes tasub oma klientide kohtulikud esinduskulud (juristi esindustasu, maksekäsu kiirmenetluse puhul riigilõivu, jms.), säästes nii Teie aega ja raha. Selle eelduseks on alusdokumentide olemasolu ja et võlgnik oleks vähegi maksejõuline.

red inkasso
red inkasso kontor
red inkasso õigusaxabi

Kas peaksite inkasso teenust ehk võlgade sissenõudjaid kartma?

Ehkki inkassoga tegelemine võib olla masendav ja tüütu, pole tegelikult põhjust võlgade sissenõudjat karta.

Uskuge mind, ma saan kindlasti aru, miks enamik inimesi, kes satuvad finantsolukorda, mis on põhjustanud mõne või kõigi nende kontode võlgade sissenõudmiseks, on närvis. Mõte, et võite kaotada oma kodu, vara ja / või pangakontod, tekitab terve mõistusega inimese hirmu.

Inkasso vastu on hirm? Hea uudis on see, et enamikul juhtudel pole see hirm vajalik!

Selles blogis räägin tagatiseta võlgade (krediitkaardid, poekaardid, raviarved jne) ja mitte tagatud võlgade, näiteks kodu hüpoteegi või autolaenu, käsitlemisest.

Tarbijakaitseameti inkasso.

Nii et siin on mõned asjad, mida meeles pidada, ja näpunäited võlakogujate käsitsemiseks:

Inkassoga rääkida telefonis?

Harva on väga hea. Kui teie konto maksetähtaeg on 60–90 päeva möödas, võite oodata kõnet kas võlausaldaja SISSEJUHATUSOSAKONDAST või VÕLGADE KOGUMISFIRMAST. Mis on inkasso.

Kuigi teie konto on endiselt algse võlausaldaja juures, ei kehti õiglase võlgade sissenõudmise seaduse või seadused, mis võimaldavad teil inkassokõned lõpetada … veel!

Enamasti, kui algse võlausaldaja esindaja helistab, üritavad nad lihtsalt teada saada, milline on teie olukord, ja võivad pakkuda plaani, mis aitab teil õigele teele tagasi jõuda.

Inkasso võlg, jurist aitab foorumi sissekanne

Inkasso hoiatus! OLE VÄGA HOOLIKAS !!! Nad võivad pakkuda nn maksegraafikut, mille puhul nõustute lubama neil arveldada 6 kuud teie arvelduskontolt teatud summa raha (tavaliselt väiksem kui teie viimase väljavõtte kogusumma). Leppige ainult mõistliku maksegraafiku lahendusega. Mida suudate reaalselt tasuda.

Täitemenetlus tegeleb peamiselt kõiksugu kohustuste täitmise ja kohtutäiturite tegevusega.

Täitemenetlus tegeleb kohustuste täitmise ja kohtutäiturite tegevusega. Kohustuste täitmine valmistab muret nii võlgnikele, võlausaldajatele kui nende lähedastele. Siia alla kuuluvad näiteks küsimused selle kohta, millist vara on lubatud arestida, kui palju peab võlgnikule sissetulekust alles jääma, nõuete aegumine ning võlgnikule kuuluv ühis- või kaasomand.

 

Võlgniku varade arestimine
Kohtuotsuse täitmisele sundimine
Sundtäitmisega seotud küsimused

Äriõigus tegeleb ettevõtete sünni ja surmaga ning kõigega, mis jääb nende kahe vahele.

Äriõigus tegeleb ettevõtete sünni ja surmaga ning kõigega, mis jääb nende kahe vahele. Siia alla kuuluvad nii äriühingu endaga seotud dokumendid (asutamisel, ümberkujundamisel, lõpetamisel jne), kui jooksva tegevusega seonduv (lepingud, dokumendi, vaidlustes või muus asjaajamises esindamine).

Maksuõigus tegeleb kõikvõimalike tehingutega seonduvate maksuteemaliste küsimustega.

Maksuõigus tegeleb kõikvõimalike maksuteemaliste küsimustega. Sagedamini valmistavad RED Õigusabi klientidele muret käibe-, tulu-, sotsiaal-, maa- või tollimaks ning erinevad deklareerimisküsimused.

 

Maksuotsuste vaidlustamine
Kinnisvara omandamise ja võõrandamisega seotud riskid
Töösuhtega seotud maksuriski