Küsi tasuta konsultatsiooni

(+372) 5097535

info@redinkasso.ee

 

Nõuete ost

Võlanõuete müügi ehk nõuete ostu eelised:

  • Kõige kiirem viis raha tagasi saamiseks
  • Sageli kõige tulusam võimalus raha tagasi saamiseks
  • Nõuete inkassomenetlus on ajakulukas ning tulemust ei saa ette ennustada

Seetõttu, on soovitatav vahetada nõuded rahaks kui Teile on olulisem nõuete all kinni olev raha kiiresti kasutusele võtta. Võlanõuete ost on RED Inkasso üks peamistest põhitegevusest.

RED Inkasso on kogenud ja hinnatud võlanõuete ostja. Kokku oleme ostnud oma tegevuse käigus juba üle poole miljoni üksiknõudeid.

Tehingupartnerina võtame arvesse nii võlausaldaja kui võlgniku huve. Samuti järgime hea äri põhimõtteid, et mitte rikkuda klientide ja tarbijate vahelisi suhteid.

Nõuete müügi puhul lähevad RED Inkasso üle kõik õigused ja ka kohustused võlausaldajalt. See tähendab, et peale nõude loovutamist kaob teil või teie ettevõttel igasugune seotus võlgniku ning müüdud nõudega.

Kui Teil on soov oma võlanõudeid müüa, siis võtke ühendust meie peakliendihalduri Kalev Kose telefoni 5097535 või e-posti teel kalev.kosk@redinkasso.ee

Saada oma nõue
Lisa fail:
Lisa fail: