Küsi tasuta konsultatsiooni

(+372) 5097535

info@redinkasso.ee

Inkassomenetlus ehk kohtuväline võlgade sissenõudmine

RED Inkasso, õigusabi ja nõuete ostInkassomenetlus ehk kohtuväline võlgade sissenõudmine

Inkassomenetlus ehk kohtuväline võlgade sissenõudmine

.

Inkassomenetlus RED Inkasso‘s

Selleks, et nõuda võlgasid sisse kohtuväliselt,võetakse ühendust võlgnikuga, et selgitatada välja võlgniku majanduslik olukord ja võlgnevuse tekke põhjused. Kui vastuväited puuduvad siis lepitakse kokku võlgnevuse tasumises. Juhul kui võlgnik ei soovi võlgnevust vabatahtlikult tasuda või on maksejõuetu, tehakse otsus hagi- või pankrotimenetluse alustamise kohta.

Sellist võlgade sissenõudmise meetodi on mõttekas eelistada olukorras, mil nõue ei ole aegunud, on selge, sissenõutav ning puuduvad vastuväited võlgniku poolt.

.

Millised on erinevad inkassomenetluse koostöövormid?

RED Inkasso pakub kohtuvälise võla sissenõudmisel järgmisi koostöövorme:

  • Massnõuete sissenõude leping – tegemist on käsunduslepinguga, millega klient volitab inkassofirmat esindama ennast massnõuete sissenõudmisel.
  • Nõudeõiguse loovutamise leping – klient loovutab nõude inkassofirmale sissenõudmiseks. Toimub võlasuhte isikute vahetumine. Nõude uuele omanikule lähevad üle kohustuse täitmist tagavad õigused.
  • Käsundusleping ehk esindusleping, mille puhul klient volitab inkassofirmat esindama ennast üleantud võlanõuete menetluses.